Микола Роженко, к.б.н., науковий співробітник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

В 1978-1983 рр. навчався в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на кафедрі зоології. Закінчив на відмінно та добре, отримав направлення до аспірантури. З 1983 р. активно займаюсь вивченням природи Дністра.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — зоологія на тему: "Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор'я (фауна, динаміка чисельності та морфологія)".

У 2006-2007 рр., як спеціаліст-теріолог та координатор польових робіт, брав участь у проекті TАСІS,  проводив наукові дослідження у пониззі Дністра, які були покладені в основу екологічного обґрунтування створення Нижньодністровського національного природного парку.

Автор багатьох наукових робіт з теріології, що надруковані у вітчизняних та іноземних виданнях, більшість з яких присвячено Дністровській тематиці. За час наукових досліджень у пониззі Дністра було знайдено нові види представників теріофауни для цього регіону. Найцікавішої серед знахідок слід вважати шакала звичайного (Canis aureus), нового виду фауни України.

З першого дня створення Нижньодністровського національного природного парку (з 2008 р.) працював на посаді заступника директора - головного природознавця. Започаткував усі напрямки його діяльності. З 1 грудня 2014 р. по 1 грудня  2015 р. працював на  посаді директора цієї природоохоронної установи. Саме після цього періоду парк почали називати як такий, що входить у 10-ку кращих парків держави.

Інформація, яка розміщена на цьому сайті, є моїм особистим поглядом на події та явища, та може не співпадати з думкою інших людей.