Директор Нижньодністровського національного природного парку: Роженко Микола Васильович

Народився 10 травня 1956 р. в с. Малаївці Красноокнянського р-ну Одеської обл.

У 1963–1971 рр. навчався в Малаївській 8-річній школі. Закінчив на відмінно.

1971-1975 рр. Навчався в Білгород-Дністровському сільськогосподарському технікумі. Закінчив на відмінно, отримав спеціальність агронома та
працював за фахом до служби в армії.

В 1975-1978 служба в ВМФ.

В 1978-1983 рр. навчався в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова на кафедрі зоології. Закінчив на відмінно та добре,
отримав направлення до аспірантури.

З 1983 р. - науковий співробітник в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

З 1983 р. активно займається вивченням природи Дністра.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — зоологія на тему: "Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор'я
(фауна, динаміка чисельності та морфологія)".

Насьогодні - кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І.
Мечникова.

Учасник багатьох міжнародних та національних нарад та конференцій по екологічним проблемам Дністра.

У 2006-2007 рр. як спеціаліст-теріолог та координатор польових робіт брав участь у проекті TАСІS,  проводив наукові дослідження у пониззі
Дністра, які були покладені в основу екологічного обґрунтування створення національного парку "Нижньодністровський".

Надрукував понад 30 наукових робіт у вітчизняних та іноземних виданнях, більшість з яких присвячено Дністровській тематиці.