Саме так хочеться узагальнити результати екологічних форумів, що були проведені на початку року за ініціативи голів державних адміністрацій Біляївского, Овідіопольського та Білгород-Дністровського районів: 

1. Екологічний форум "Сучаснисний стан та перспективи розвитку Нижньодністровського національного природного парку" (27 січня 2016 р., м. Біляївка).

2. Екологічний форум "Перспективи та заходи, спрямовані на екологічне стале природокористування у акваторії Дністровського лиману»" (смт Овідіополь, 02 лютого 2016 р.).

3. Екологічний форум "Природні ресурси Нижнього Дністра у межах Білгород-Дністровського району, шляхи їх збереження та сталого використання" (17 лютого 2016 р.).

За результатами обговорень прийнята резолюція екологічних форумів з метою всебічного вивчення екологічної ситуації на згаданих територіях та ролі місцевих громад у збережені та раціональному використанню природних ресурсів у межах територій Нижньодністровського НПП.

Інформуємо про шляхи реалізації пунктів зазначеної резолюції.

Станом на сьогодні, у межах кожного району створені ініціативні групи (ядро громадської ради) по налагодженню взаємодії громад з адміністрацією Нижньодністровського НПП у питаннях збереження та раціонального використання природних систем.

Підготовлені листи до адміністрації Нижньодністровського НПП в частині ознайомлення керівником парку громад про перспективи розвитку парку.

Громади, що погодили включення своїх земель до складу парку, відпрацьовують дієвий механізм впливу на забезпечення їх збереження та сталого використання через участь своїх представників у заходах, направлених на збереження природної спадщини.

Наступним важливим моментом впливу на організацію виконання природоохоронних заходів на цих територіях є безумовно вплив громад на призначення керівника національного природного парку. Тут є безліч механізмів. Усі, станом на сьогодні, не досконалі та все ж таки рухатись у цьому напрямку, на думку учасників форуму, потрібно.

Перший крок, який заплановано здійснити у відповідності до резолюції форумів, має бути презентація програми дій та розвитку парку місцевим громадам кандидатами на посаду директора парку з обов’язковим визначенням термінів вирішення тих чи інших заходів.

Зазначення майбутнім керівником свого особистого бачення причин утворення екологічних проблем на теренах Нижнього Дністра та надання власних пропозиції щодо їх вирішення. Такий підхід є єдиним шляхом отримання фахового керівника, який потенційно може створити ефективну команду з вирішення задач, що покладені перед парком державою.

Без цієї норми парк і далі буде рухатись в напрямку щорічної зміни директора у пошуках максимально прийнятного для Мінприроди кандидата (не плутати з максимально ефективним), втрачаючи при цьому імідж природоохоронної установи.

Можливість громадам визначитись з пропозиціями по кандидатам на посаду директора парку і через певний час ознайомитись з виконанням задекларованих планів певного кандидата є не що інше, як налагодження ефективної співпраці між владою та громадою. Глибоко переконаний, що даний підхід є ключом для вирішення цілої купи проблем, пов’язаних з стосунками місцевих громад та адміністраціями національних парків, але тільки за умови, що він буде носити відкритий характер на усіх щаблях влади.

Кроки, які зазначені, є першими на шляху посилення впливу місцевих громад на діяльність національного парку і в подальшому будуть удосконалюватись. Маємо надію на те, що такі кроки будуть підтриманні Мінприроди і зрештою баланс інтересів між збереженням природних комплексів та раціональним їх використанням буде знайдено. 

Микола Роженко

ЗАВАНТАЖИТИ РЕЗОЛЮЦІЮ ТРЬОХ ФОРУМІВ