Тисячі років з середини квітня у плавнях Дністра починається розмноження птахів, нерест риб, відтворення амфібій та інших гідрофільних тварин. У цей час підтоплені ділянки плавнів, заплавних луків перетворюються на природні пологові будинки. Успіх родів залежить від кількості води на зазначених вище ділянках. Це лімітуючий фактор для всіх водолюбивих тварин.  Вода зараз тут, без перебільшення, на вагу золота. В результаті руйнування природного перебігу гідрологічних циклів у басейні Дністра тільки незначна частина територій його заплави, що безпосередньо межує з Дністровським лиманом, зберегла природні ландшафти з нечисленними плавневими озерами, на яких ще жевріє життя. Вітри південно-східних румбів суттєво підтопили ці території, врятувавши від голоду тисячі мігруючих птахів. Прирусловий вал по правому березі р. Дністер утримував безцінну воду у прилиманних плавнях. В результаті проведених меліоративних заходів, що виконані у рамках проектів ENVSEC/ОБСЕ/ЕЭК ООН/ЮНЕП «Восстановление экосистем для смягчения риска паводков и улучшения сотрудничества между странами в трансграничных бассейнах рек Восточной Европы» та «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр» вже багато днів поспіль ця безцінна вода просто скидається у р. Дністер. Тисячі кубічних метрів води бездумну і злочинно по відношенню до всього живого у плавнях залишають плавневі системи, підписуючи їм вирок. Відбувається значне зневоднення цих територій. І це не зважаючи на те, що Державна районна адміністрація Білгород-Дністровського району не погодила виконання проекту, а запропонувала ще раз повернутись до обговорення цієї важливої проблеми для плавнів Дністра. Керівником проекту такі пропозиції були знехтувані. Відбувається фактичне знищення природних комплексів Нижнього Дністра.  У який спосіб - пропоную переглянути.